Här är magasinet som SA2018 gjort om det första av FN:s globala mål för hållbar utveckling: No Poverty.

Klassen har jobbat på sammanlagt 12 lektioner i engelska och samhällskunskap.

GLOBAL NEWS 1-2pdf