Uppföljning psykisk ohälsa, onsdag 27/3 kl 14.00-17.00 för personalen.

Workshop: case och problemlösning.
Länkar till användbara metoder, checklista