Women on Walls – filmvisning för nationella program åk 1, samt hela språkintroduktion fredag 11/11

kl 10.00-11.00 i Essegården på Folkets hus. Undervisande lärare medföljer.