VO 2 och 3 har genomfört sjukvårdsövningar med Vårdcentralen.

Bakgrund: I händelse av en olycka eller sjukdomsfall och att ambulans har lång framkörningstid, kontaktar Larmcentralen vårdcentralen. Frågan är om vårdcentralen har några som de kan skicka ut för att bistå vid olyckan / sjukdomsfallet. Dessa som skickas ut kallas för sjukvårdsgrupp.

Övningen bestod av tre scenarier med två drabbad i varje scenario.

Scenario 1 höftskadad som ramlat i källare samt en person med oklar medvetandesänkning.

Scenario 2 Två skadade i bil, ett underbensbrott samt en skallskadad.

Scenario 3 ett öppet underarmsbrott och en person som senare får hjärtbesvär och drabbas av hjärtstopp.

Varje scenario övades två gånger det fanns alltså möjlighet att öva in och eventuellt förbättra sådant som man såg inte fungerade bra första gången. Totalt var det tre sjukvårdsgrupper som då genomförde allt som allt sex övningstillfällen. Våra elever deltog som skademarkörer, observatörer och första hjälpare.

Att få vara skademarkör är en nyttig erfarenhet givetvis även att sedan kunna observera och lära sig den vägen.

Text och bild: Rune Hällqvist