Under onsdag vecka 42 var VO-elever från åk 2 och 3 på Folkets hus och genomförde en enklare hälsoundersökning. De tog blodtryck , mätte BMI samt gav hälsoråd och de som ville fick en hälsoshot.