Skolan är stängd 6 juli – 3 augusti.glad_sol
Vid akuta ärenden ring Carola Bergh 070-240 64 56.
Från den 20 juli ring Per Lindberg 070-265 22 14.

 

Skolstart ht 2016

Eleverna i åk 1 börjar måndag den 22 augusti kl 9.00 i Folkets hus.

Eleverna i åk 2, 3 & språkintroduktion börja tisdag den 23 augusti kl 9.00. Åk 2 & 3 samlas med klassföreståndare i respektive lokaler och läser enligt schema från kl 10.00. Språkintroduktion samlas i Te-C för upprop och följer sedan sina klassföreståndare till klassrummen.