Alla nya som gamla elever och lärare samt övrig personal hälsas välkomna till ett nytt läsår vid Malgomajskolan.