Tisdag den 16 maj kommer utrikesminister Margot Wallström till Vilhelmina. Ni som är elever på Malgomajskolan får tillsammans med allmänheten chans att höra henne prata och ställa henne frågor kl 14.30 i biosalongen på Folkets hus. Det vore roligt om så många elever som möjligt kunde gå, men samtidigt finns det inte mer än 200 platser i salongen. Först till kvarn-principen gäller alltså.

Det är önskvärt att ni elever tänker ut frågor att ställa till utrikesminsitern. Om man inte vågar/vill ställa frågorna direkt, kan man mejla sina frågor till helena.renman@vilhelmina.se, senast tisdag morgon. Ta gärna hjälp från undervisande lärare eller klassföreståndare att formulera frågor. Frågorna kan t.ex. handla om uppdraget som utrikesminister, om socialdemokratiska frågor eller om EU-frågor.

Om ni vill gå, men har lektion, be er lärare om ledigt!