Just nu har Malgomajskolan besök av lärare från Tyskland, Frankrike, Bulgarien och Storbritannien. De är här för att planera och finjustera detaljerna för det tvååriga Erasmus-projektet GIST  (Gender Issues in Schools – Tackle the Problem) och som kommer att behandla olika aspekter på likabehandling, jämställdhet, antidiskriminering och antirasism.

Från Malgomajskolan kommer i första hand elever från samhällsvetenskapsprogrammets första och andra årskurser att vara delaktiga.

Bilden är tagen under träffens kulturella inslag – en kombinerad föreläsning och workshop med Vualtjere Duodji uppe på samevistet.

Övriga projektträffar under läsåret sker i mars (London) och i maj (Bad Liebenzell, Tyskland). Då medverkar både elever och lärare.