De elever som missade temadagen under ”Förintelsens minnesdag” fredag 26/1 är schemalagda att ta igen detta torsdagen den 22/2 mellan 09.00-11.30 på Folkets hus (Nöjesgården). Där får ni ta del av föreläsningen, diskussion och värderingsövningar! Denna förmiddag ersätter ordinarie undervisning!
Era lärare är informerade om detta!

OBS Klassföreståndare informerar resp klasser!!

Gäller ej åk 1 yrkesprogram som har APL eller Språkintroduktion