Tid:   Tisdag 4/4 2017                  Plats:   Östgården, FH

09.00 – 10.00            Elever på yrkesförberedande program
10.15 – 11.15            Elever på studieförberedande program

Lektionerna återupptas 15 minuter efter skrivtidens slut.