Onsdag 22/1.

Alla samlas på Folkets hus i Östgården strax före 09.00.

09.00 – 09.15: Kort intro (Östgården, FH)

09.15 – 10.00: Film: ”Jorden runt på 1000 dagar” (Östgården, FH)

10.00 – 10.15: Rast

10.15 – 11.00: Diskussion kring förmiddagen (film) i klasserna (salar på skolan)

11.00 – 12.30: Lunch

12.30 – 13.30: Föreläsning och frågestund med Fredrika Ek (Östgården, FH)

13.30 – 13.40: Rast

13.40 – 15.00: Uppgift: Hur kan vi påverka och förändra vår omgivning? (Klassvis i salar på skolan)

15.00 – 16.15: Frivillig film i Te-C: Stand-up