Samtliga elever skall tömma sina skåp och ta reda på hänglåsen. Tisdag em 14/6 kommer kvarvarande lås att klippas och skåpen att tömmas! Skolan ansvarar inte för kvarglömda föremål i skåpen.