Samtliga elever skall tömma sina skåp och ta reda på hänglåsen. Kvarvarande lås kommer att klippas och skåpen tömmas! Skolan ansvarar inte för kvarglömda föremål i skåpen.