Samtliga elever skall tömma sina skåp och ta reda på hänglåsen. Kvarvarande lås kommer att klippas och skåpen tömmas!

Skolan ansvarar inte för kvarglömda föremål i skåpen.