Onsdag den 13/2 hålls en schemabrytande temadag på ämnet samhällskunskap.

Det är en obligatorisk heldagsaktivitet som omfattar SA1 och alla åk2:or på nationella program, förutom SASA2.