Datum: Tisdagen den 24/1-17

Berörda klasser: Hela årskurs 2 samt SA1 och VO3, ingår som del i samhällskurserna detta läsår.

Deltagande aktörer:

  1. Ekonomifakta som informerar om den samhällsekonomiska utvecklingen över tid
  2. Swedbank som informerar om olika privatekonomiska aspekter
  3. Vilhelmina kommuns Individ- och familjeomsorgs avdelning som informerar om kommunens stöd till sina medborgare i olika situationer och bland annat representeras av skuldrådgivarna.

Dagen börjar 9.00 och avslutas 14.20 (se schema i FC). Därefter återgår eleverna till undervisning enligt ordinarie schema från 14.30.