Temadag av samhällskunskapskaraktär, torsdag 1/2.

Deltagare utifrån, 5 aktörer:
*Från fackligt håll LO som redogör för viktiga saker att tänka på vid olika anställningar/jobb.
*Ekonomifakta som ger oss ett samhällsekonomiskt perspektiv.
*Kommunens IFO-enhet som berättar allmänt om socialförvaltningens arbete, ekonomiskt bistånd och konsumentrådgivning.
*Swedbank som speglar privatekonomiska aspekter.
*EU-direkt som berättar om EU-samarbetet.

Elevgrupper: Samtliga elever i årskurs 2 (utom SASA2) samt SA1

Aktiviteten är obligatorisk och pågår hela dagen. Detta är en sammanslagning av information från olika samhällsaktörer och rör elever som läser samhällskunskapskurser.