Information om arbete och studier onsdag 1/3. Schemabrytande och obligatoriskt för åk 3.

Se mer info och schema i FirstClass.