Stjärnlösa nätter, måndag 3/4 på Folkets hus.

Kl 10.00 – 11.15
Språkintro D1, D2, E, F
Åk 1 FT, EE, HA, RL, VO – de elever som inte är på friluftsliv
Undervisande lärare/alt klf följer med. Lektionerna återupptas efter lunch, kl. 12.00.

Kl 13.00 – 14.15
NA åk 1, 3, TE åk 1-3, SA åk 1-3, IMYRK, Första rummet, Skogen, Projektet
Undervisande lärare medföljer/alt klf. Lektionerna återupptas kl. 14.30.