Besök av syvare från närkommunerna tisdag 14/10.

Schemabrytande för RL2 som lagar lunch och serverar våra gäster.