Skolledning och Syv har möte med grundskolornas syvare tisdag 1/10 kl 09.00-13.00.