NA3 och SA3 är på studieresa i Stockholm måndag-fredag den 2-6/6.
Medföljande lärare är Lars J och Jens B.