EXPO, fredag 19/1 kl 08.00-12.00, 13.00-14.00.

Obligatoriskt för all personal. Eleverna får hemuppgifter.
Föreläsning inkl fika på Folkets Hus inkl workshop
Summering och utvärdering i arbetslag på em i resp hus.

Gäller ej RL2 och RL3. De har besök av dessertmästarna