2014-03-18 15.50.56-2 Maria Sjöstedt, internationell samordnare, lärare i spanska och engelska och som också arbetar med IKT-utveckling, befinner sig under v. 13 i Oviedo, nordvästra Spanien, på ett studiebesök. Resan finansieras av EU-pengar och tanken är att utbyta idéer och erfarenheter kring CLIL och IKT i undervisningen. Man ska besöka olika skolor i regionen Asturias där man arbetar med CLIL och IKT i språkundervisning och deltagarna ska även hålla seminarier för att presentera sitt eget lands (och skolas) arbete inom området. Tolv olika länder finns representerade bland deltagarna.