Kort information till studenterna tisdag 28/5 kl 09.00-09.15 i Te-C.