OBS! INGEN PARKERING PÅ SKOLGÅRDEN PÅ EXAMENSDAGEN!

 

Denna dag får inga andra elever än studenterna vistas på M1.

 

09.30          Studenterna samlas på M1-parkering för fotografering.

 

10.00          Avslutningsklasserna samlas tillsammans med sina klassföreståndare i Te-C för gemensam studentfrukost. Toastmasters kommer att ta emot anmälan på ev. tal, stipendieutdelningar under frukosten. 

 

12.15          Avslutningsklasserna samlas för avgång från skolgården M1 till kyrkan klassvis under ledning av rektor. Klassföreståndaren går med sin klass, såväl till kyrkan som från kyrkan.

Tågordning för marschen: (se nedan).

 

Ca 12.30    Samling i kyrkan för gemensam avslutning.  Anhöriga är välkomna att vara med i kyrkan!

 

13.30 ca     Betygsutdelning i Te-centralen under ledning av rektor och klassföreståndare, beräknas pågå till ca 14.15. Turordningen vid rutschkanan är densamma som i tåget (se nedan).

 

TURORDNINGEN i tåget till kyrkan, samt rutschkanan:

Turordning för 2019: TE, VO, EE, FT (alla nationella inriktningar samt IMYRKFT), HA, NA, RL, SA