Studentbalen äger rum lördag 26/5 på Hotell Wilhelmina med start kl 16.00.