Studentbalen äger rum lördag 25/5 på Hotell Wilhelmina. Första paret anländer kl 16.00.