Skolverket publicerade sin betygsstatistik den 18 december för elever som tog examen läsåret 2014/2015 dvs examen juni 2015.

På de nationella programmen förbättrade Malgomajskolan sina resultat från 94% godkända elever med gymnasieexamen läsåret 2013/2014 till 98,5% i juni 2015. Snitt betygen steg från 14.4 poäng till 15.1 poäng. Dessa resultat placerar Malgomajskolan bland de allra bästa gymnasierna i Sverige