Språkresor till Tyskland

Under årskurs tre erbjuds elever som väljer att fortsätta att läsa främmande språk språkresor till bla Tyskland.

På den här sidan finns information om Malgomajskolans kurser i tyska.

Vad kan jag hitta här?

Här finns information om t ex språkresor för årskurs 3, kontaktpersoner mm.

Viktiga personer

Här finns också information om vem som ansvarar för vad.

Tyska

Språkresa till Tyskland

Tyska

Om språket

För att stimulera språkstudier på avancerad nivå erbjuder Malgomajskolan elever som fortsätter med sitt andra främmande språk från grundskolan hos oss ända upp till steg 5 en veckas språkresa till målspråkslandet under sitt sista gymnasieår.

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk och det germanska språk med näst efter engelskan flest talare i världen.