Språkresor till Spanien

Under årskurs tre erbjuds elever som väljer att fortsätta att läsa främmande språk språkresor till bla Spanien.

På den här sidan finns information om Malgomajskolans kurser i Spanska

Vad kan jag hitta här?

Här finns information om t ex språkresor för årskurs 3, kontaktpersoner mm.

Viktiga personer

Här finns också information om vem som ansvarar för vad.

Spanska

Språkresa till Spanien

SPANSKA

Om språket

För att stimulera språkstudier på avancerad nivå erbjuder Malgomajskolan elever som fortsätter med sitt andra främmande språk från grundskolan hos oss ända upp till steg 5 en veckas språkresa till målspråkslandet under sitt sista gymnasieår.

Spanska, även kastilianska, är ett ibero-romanskt språk. Spanskan talas som modersmål av 470 miljoner människor, varav 90 % i Syd- och Nordamerika. Det är det mest utbredda av de romanska språken. Mexiko är den folkrikaste spanskspråkiga nationen.