Genomgång av arbetsmiljöenkäten tisdag 21/1 kl 08.00 i sal 227 på M1.