Eleverna åk 1 börjar måndagen den 24 augusti och åk 2 och 3 tisdag 25 augusti 2015.

 

ÅK 1

Upprop för åk 1 i Folkets Hus måndag 24 aug. kl 09.00

ÅK 2-3

Börjar tisdag 25 aug kl 09.00 med att träffa klassföreståndare i respektive lokaler. Läsning enligt schema från kl 10.30.

 

Prövning för elever i åk 2 och 3 sker måndag 24 augusti kl 09.00. (Byggnad 1)