Eleverna i åk 1 börjar måndagen den 26 augusti och åk 2, 3 och IM-programmen börjar tisdag 27 augusti 2018.

Måndag 26 augusti

Upprop för åk 1 i Folkets Hus kl 09.00. Särskilt program kommer senare.

Prövning för elever i åk 2 och 3 kl. 09.00, M1. Eleverna ska ha anmält sig tidigare.

 

Tisdag 27 augusti

Åk 2-3 samling kl. 09.00 med klassföreståndare i respektive lokaler. Klf uppdaterar kontaktuppgifter för eleverna. Läsning enligt schema från kl 10.30.

Språkintroduktion samlas i Te-C kl. 09.00. Upprop. Eleverna följer sina klf till klassrummen.