Anmäl er hos Helena Renman för 100 poäng individuellt val – musik.

För mer information om kursen prata med Roger Sandberg.