Alla elever ska tömma sina elevskåp och ta reda på hänglåsen senast onsdag 10 juni.

På torsdag eftermiddag den 11 juni kommer Kerstin och Inger att klippa låsen och tömma alla elevskåp.