Elever från Dorotea, Storuman och Åsele kan lämna in böckerna på hemortens bibliotek. Där avregistreras lånen.

Läs noga när din klass ska lämna in böcker, årskurserna är blandade under dessa dagar.

Återlämning i Vilhelmina sker ute på skolgården vid huvudentrén på M1.

Stoppa böckerna i en plastkasse, skriv namn på plastkassen och knyt igen den.

(Ryms inte böckerna i EN kasse använd två. Knyt ihop varje kasse och skriv namn på båda).

 

Torsdag den 3 juni 

10.00–11.00  EEAT3, EEDT3, EEEL3 +

                       VOBP3, VOÄP3

11.00–12.00  HA3

12.30–13.30  FTLB3,FTPB3, FTTR3

14.10- 15.00  SA2

Fredag den 4 juni

11.00–12.00  FTLB2 + FTPB2

13.00–14.00  RLKOCK2, RLSERV2+ HA2

14.00–15.00  VOÄP2

 

Måndag 7 juni

09.00-10.00  NA2+TE2

11.00–12.00  EEAT2, EEEL2                

12.30–13.00  RLKOCK3

13.00–14.00  FTTR2

 

Tisdag den 8 juni

09.00-10.00   NA1+TE1

10.00–11.00  EE1

11.00–12.00  VO1

13.00–14.00  FT1a

1400–15.00  HA1

15.10–16.10  SA1

 

Onsdag den 9 juni

09.00-09.30   SA3

09.50-10.50   NA3+TE3

11.00–12.00  FT1b

13.00-14.00   IMSPR 7-9

 

 

 

1:a Rummet + Gys + IMIND + IMSPR + IMYRK efter överenskommelse.