SASA2 åker på geografisk exkursion till Åsele och Stockholmsgatorna onsdag 7/9.