Salsskrivning i svenska/svenska som andraspråk 3 onsdag 31/3 kl 08.30-12.30.

Eleverna slutar för dagen.