Salsskrivning i Svenska/Svenska som andraspråk 1 onsdag 28/4 kl 08.30-11.00 för åk 1 förutom HA1 och FT1a.

Lektionerna återupptas kl 12.00.