SA3 redovisar sina gymnasiearbeten för SA2, tisdag 11/2.

Båda klasserna har alltså schemabrytande aktivitet.