4 SA-elever är i Strasbourg, Frankrike under vecka 19. Projektet Gender Issues in Schools avslutas. Medföljande är Helena Renman, Karin Stenman och Emma Selberg.