RL1 och RL2 jobbar med julbord hela vecka 50 och har därmed inga andra lektioner.