Riskutbildning för IMYRKFT onsdag den 21/1. Utbildningen är schemabrytande.