SA redovisar sina gymnasiearbeten måndag 28/2 och NA tisdag 1/3.