NA3, SA3 och TE3 redovisar sina gymnasiearbeten för NA1, SA1, TE1, NA2, SA2 och TE2 onsdag den 1/4 kl 12.00-16.00.

NA3, SA3 och TE3 får förmiddagen på sig att planera, dvs inga ordinarie lektioner.