Prov för FT1 på M3 enligt följande:

FT1A på förmiddagen. Lektioner från 13.00

FT1B på eftermiddagen. Lektioner från 9.00