Prov för alla elever i FT1 torsdag 15/12 kl 14.00 – 16.00 på M3.