Under läsåret 2018/2019 har elever på VO barnprofilen jobbat med ett projekt om avledning och distraktion. Syftet har varit att minska rädsla och oro för barn som kommer till sjukvården. Eleverna har med sponsorer och MYCKET TID fixat ett rum på sjukstugan i Vilhelmina. Det här rummet bjuder på färg, lekfullhet och en avslappnad miljö. Tack till alla sponsorer och Vilhelmina sjukstuga för ett gott samarbete!!! Text och foto: Åsa Eliasson